Tag: เปรียบเทียบราคา

ส่องธุรกิจใหม่ “ป้อม-ภาวุธ” เปิดตัวระบบ COD Gateway ตั้งเป้าเป็นยูนิคอร์นโลจิสติกส์

หากเอ่ยถึง "อีคอมเมิร์ซ" ธุรกิจซึ่งถูกปักธงไว้ว่าจะเป็นรูปแบบการค้าแห่งอนาคตที่ผู้เล่นทุกรายไม่อาจละสายตาไปได้นั้น สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับกันก็คือ แต่ละภูมิภาค แต่ละตลาด แต่ละประเทศ ต่างมีคาแรคเตอร์ในการนำอีคอมเมิร์ซไปใช้แตกต่างกันสำหรับประเทศไทย ข้อมูลจาก ETDA ระบุว่ามีคนไทยมากถึง 11 ล้านคน และธุรกิจเอสเอ็มอี 15,000 รายที่ซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งในจำนวนนี้ มากกว่าครึ่ง (65%) นิยมเลือกวิธีขนส่งด้วยการจ่ายเงินปลายทาง (Cash on Delivery :...