Cannes Lions 17 to 21 June 2019

Tag: เบาหวาน

เมืองไทยประกันชีวิต เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “เบาหวาน เบาใจ” คุ้มครองสูงสุด 3 ล้านบาท

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เปิดตัวประกันชีวิตและสุขภาพรูปแบบใหม่อีก 2 แบบ ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมของตลาดประกันชีวิตในปัจจุบัน อันเป็นผลจากกลยุทธ์ “การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง” (Customer Centricity) ที่มุ่งค้นหาความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ได้ตรงกับความต้องการลูกค้าอย่างแท้จริง แบบแรก คือ “โครงการเมืองไทย โรคร้าย เบาหวาน เบาใจ”ช่วยให้เตรียมพร้อมรับมือกับโรคร้ายต่างๆ...
- Advertorial - TOT speed

LATEST POST

MOST POPULAR