Tag: เนสท์เล่ คนไทยแข็งแรง

เนสท์เล่ เดินหน้าแก้โจทย์ใหญ่ สินค้าสุขภาพแต่ “ไม่อร่อย” ผลักดันสินค้ากลุ่มนี้สร้างรายได้ครึ่งหนึ่งของพอร์ต

เดี๋ยวนี้การคิดค้นสินค้าอาหารและเครื่องดื่มออกมาขาย แค่ความอร่อยไม่เพียงพอแล้วสำหรับผู้บริโภคยุค Health Conscious ที่ตระหนักและให้ความสำคัญกับเรื่องของสุขภาพ เพราะหากเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมา ไม่ใช่แค่เรื่องของการทุกข์ทรมานกับโรคภัยเท่านั้น แต่ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาก็แพงเอาเรื่องเลยทีเดียว ​ผู้บริโภคยุคปัจจุบันจึงต้องหันมาดูแลสุขภาพของตัวเอง และที่สำคัญมันเป็นเทรนด์ของคนยุคนี้ที่ต้องดูแลตัวเองให้มีบุคลิกภาพที่ดี หุ่นดีด้วยเนสเล่ย์ บริษัทผู้ผลิตสินค้าอาหารและเครื่องดื่มระดับโลกดำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน  จนมีอายุถึง 126 ปี ก็ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค ด้วยการจับกระแสรักสุขภาพเพื่อไม่ให้ตกเทรนด์ กับการพัฒนาสินค้าเพื่อสุขภาพออกมาจำหน่าย  ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ต้องการเพิ่มพูดคุณภาพชีวิต เสริมสร้างสุขภาพดีสู่อนาคต คุณวิคเตอร์ เซียห์​ ประธานกรรมการและประธานคณะบริหาร เนสท์เล่ อินโดไชน่า...
- Advertorial -