Tag: เต็ดตรา แพ้ค

Consumer Trends 2020 - 2021

7 เทรนด์ผู้บริโภคที่มีผลต่อธุรกิจ และการพัฒนาแพ็กเกจจิ้ง – จับตา “QR Code Packaging” เก็บ Data ผู้บริโภค

เทรนด์ผู้บริโภคเปรียบเสมือน “เข็มทิศ” ให้กับธุรกิจ เพื่อนำไปใช้ต่อยอดการพัฒนาสินค้า - บริการ และบรรจุภัณฑ์ (Packaging) ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง ทั้งบริบทแวดล้อม ไม่ว่าจะด้านสังคม เศรษฐกิจ สถานการณ์ตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภค“Tetra Pak” (เต็ดตรา แพ้ค) เปิดรายงาน “Trendipedia” เป็นการศึกษาเทรนด์ผู้บริโภคปี 2020 – 2021 ซึ่งมีผลต่อการกำหนดทิศทางธุรกิจ...

6 เทรนด์ผู้บริโภค 2020 ยอมจ่ายสินค้าราคาแพง หากเป็นแบรนด์ “รักษ์โลก”

วันนี้ต้องบอกว่าปัญหา “ขยะล้นโลก” ในหลายประเทศ รวมทั้งไทย เริ่มอยู่ในขั้นวิกฤติที่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม ประเทศไทยสร้างขยะ 27.82 ล้านตันต่อปี หรือ 76,219 ตันต่อวัน เฉลี่ยคนไทยก่อขยะ 1.15 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน อีกทั้งยังมีชื่อติดอันดับ 6 ของโลกกับตัวเลขปริมาณ “ขยะล้นทะเล”แต่ต้องถือเป็นสัญญาณที่ดี เมื่อทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับการจัดการปัญหาขยะ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ร้านค้าปลีกจะ...

ผ่าเทรนด์ “บรรจุภัณฑ์” ด่านแรกกระแทกใจผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ

การจะสร้างผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม โจทย์แรกที่นักการตลาดมักคำนึงถึงย่อมเป็นเรื่องของ “รสชาติ”จากนั้นก็ไปวางแผนผลิตสินค้า ทำตลาด ตามลำดับขั้นตอน แต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่นักการตลาดไม่ได้มองข้าม แต่อาจจะไม่ได้ถูกชูเป็นจุดขายลำดับต้นๆ คือ “บรรจุภัณฑ์” ทั้งที่ในความเป็นจริง แพ็คเกจจิ้งถือเป็น “ด่านแรก” ที่ผู้บริโภคทุกคนมองเห็น จากดีไซน์ที่สวย สดใส สีสัน โดดเด่นบนชั้นวางสินค้าแล้วสร้างแรงกระตุ้นให้เลือกหยิบซื้อปัจจุบันเทรนด์การผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและเครื่องดื่มเปลี่ยนไปมาก ยิ่งในกลุ่มเครื่องดื่มจะเห็นว่ากล่องเข้ามามีบทบาทต่อผู้ประกอบการ และผู้บริโภคในหลายมิติ อาทิ การดีไซน์ออกแบบให้หยิบจับได้เหมาะมือ ภาพลักษณ์มีความทันสมัย การพกพาต้องตอบสนองความสะดวกสบายของผู้บริโภคยิ่งขึ้น เทรนด์ของบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีแค่นั้น “เต็ดตรา แพ้ค (Tetra Pak)” ผู้นำด้านการผลิตและบรรจุอาหารและเครื่องดื่มแบบครบวงจร...
- Advertorial -