Tag: เดนท์สุ เอ็กซ์ (ประเทศไทย)

สมาคมกีฬาอีสปอร์ต แห่งประเทศไทย แต่งตั้ง เดนท์สุ เอ็กซ์ ให้เป็นผู้ถือสิทธิ์การตลาดอย่างเป็นทางการ ยกระดับอุตสาหกรรมอีสปอร์ตสู่ระดับนานาชาติ [PR]

เดนท์สุ เอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทสื่อสารการตลาดด้านกีฬาแบบครบวงจรชั้นนำของโลก ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ถือครองสิทธิ์ทางการตลาดอย่างเป็นทางการจากสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย (TESF) และได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) เพื่อพัฒนาและยกระดับกีฬาอีสปอร์ตและก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางอีสปอร์ตและเกมมิ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้สอดรับกับแผนแม่บทไทยแลนด์ 4.0 โดยงานในครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ระหว่างนายสันติ โหลทอง นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย (TESF) และนายสรรค์ฉัตร...
- Advertorial -