Tag: เดชา ตุลานันท์

ธนาคารกรุงเทพ มอบเงิน 10 ล้านบาท สมทบกองทุนพิเศษรามาธิบดี ช่วยเหลือในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 [PR]

ธนาคารกรุงเทพ มอบเงิน 10 ล้านบาท สมทบกองทุนพิเศษรามาธิบดี ‘โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19” นายปิติ สิทธิอำนวย ประธานกรรมการธนาคาร (ที่ 5 จากซ้าย) นายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 4 จากซ้าย) นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง...

ธนาคารกรุงเทพ​ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ร่วมสืบสานพุทธศาสนา พร้อมสนับสนุนโอกาสการศึกษา จ.ตราด [PR]

ธนาคารกรุงเทพน้อมถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 53 ณ วัดคิรีวิหาร พระอารามหลวง จ.ตราด เชิญหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ร่วมสืบสานพุทธศาสนา พร้อมวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนบ้านดงกลาง (ธนาคารกรุงเทพ 31) สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนไทย เวลา 10.00น. วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2562 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)...
- Advertorial -