Tag: เซเว่น อีเลฟเว่นปิดบริการ

เซเว่น อีเลฟเว่น ชี้แจงเวลาเปิด-ปิด พื้นที่ จ.เพชรบูรณ์- อุดรธานี [PR]

ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย ประกาศชี้แจงว่า ร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทั่วประเทศ ยังคงเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ยกเว้นร้านเซเว่นฯในพื้นที่ตามประกาศของจังหวัดเพชรบูรณ์และอุดรธานี โดยมีรายละเอียดดังนี้ - เพชรบูรณ์ ช่วงวันที่ 24 มีนาคม - 12 เมษายน 63 เปิดให้บริการเวลา 05.00-24.00 น.-...
- Advertorial -