Tag: เซฟโซน

หน่วยงานรัฐฯ ยกระดับป้องกัน COVID-19 เร่งทำความสะอาดสร้างพื้นที่ปลอดเชื้อ Safe Zone

ในช่วงเวลาวิกฤติไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่ หรือ COVID-19 แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว และจำนวนพุ่งสูงขึ้นทุกวัน สถานที่หรือพื้นที่สำคัญต่างๆที่มีผู้คนจำนวนมากจึงต้องถูกดูแลใส่ใจอย่างจริงจัง เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีไวรัสฯในพื้นที่นั้นๆ และไม่เป็นแหล่งแพร่กระจายไวรัสต่อไปให้กับคนในสังคมตัวอย่างเช่นสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และสถาบันการศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ออกมาร่วมกันผิดชอบต่อสังคม และดูแลใส่ใจพื้นที่ของอาคารฯ อย่างจริงจังจึงได้ทำการปิดพื้นที่เพื่อ ฉีดพ่นทำความสะอาด ด้วยน้ำยา คุณภาพระดับสูง พร้อมกับอุปกรณ์ตามแบบฉบับมาตรฐานสากล โดยทีมงานที่ได้รับการฝึกอบรมจาก  SAFE ZONE (เซฟโซน) บริษัทผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดูแลทำความสะอาด-ฆ่าเชื้อโรคและไวรัสทุกพื้นที่ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร เพื่อสร้างความมั่นใจ ให้กับบุคลากร หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องเข้า-ออกภายในสถานที่ประสิทธิภาพของการทำความสะอาดในครั้งนี้...
- Advertorial -