Tag: เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาบรรเทาภัยแล้ง

เอสซีจี ร่วมกับกองทัพบก และเครือข่าย เดินหน้ามอบถังเก็บน้ำช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งภาคเหนือ [PR]

เอสซีจี โดยนายชนะ ภูมี Vice President-Cement and Construction Solution Business เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และนายศาณิต เกษสุวรรณ ผู้อำนวยการ-ธุรกิจสัมพันธ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน ธุรกิจซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ร่วมกับกองทัพบก และเครือข่ายจิตอาสา ส่งมอบถังเก็บน้ำผลิตด้วยวัสดุพอลิเมอร์ “เอลิเซอร์” ของเอสซีจี จำนวน 115 ถัง ให้แก่ นายศุภชัย...
- Advertorial -