Tag: เฉลิมพงษ์ ดรงค์สุวรรณ

ซัมซุงแต่งตั้ง เฉลิมพงษ์ ดรงค์สุวรรณ ดำรงตำแหน่งรองประธาน ธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้า ตอกย้ำตำแหน่งผู้นำธุรกิจและนวัตกรรรมอันดับหนึ่ง [PR]

ซัมซุงประกาศแต่งตั้ง นายเฉลิมพงษ์ ดรงค์สุวรรณ ขึ้นเป็นแม่ทัพใหญ่กลุ่มธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าใน ตำแหน่งรองประธาน ธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้า บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป มีภารกิจหลักในการรับผิดชอบส่วนการบริหารและวางแผนกลยุทธ์ให้แก่ธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและธุรกิจภาพและเสียงของซัมซุง เพื่อสานต่อการเป็นผู้นำตลาดอันดับหนึ่งในประเทศไทยและสร้างการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องนายเฉลิมพงษ์ ดรงค์สุวรรณ เป็นผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้ามานานกว่า 20 ปี โดยนายเฉลิมพงษ์ เคยดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ...