Tag: เจ-แมท อวอร์ด

“บุญรอดฯ” ร่วมเปิดโครงการประกวดแผนการตลาด “เจ-แมท อวอร์ด ครั้งที่ 29” [PR]

นายพร ดารีพัฒน์ Executive Vice President บริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด และ นายชลวิทย์ สุขอุดม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทรด แฟคเตอร์ จำกัด ร่วมเปิดโครงการประกวดแผนการตลาด  “เจ-แมท อวอร์ด ครั้งที่ 29” (J-MAT Award #29)  จัดโดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ “จัดจ้าน สุดไอเดีย” เพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการตลาด คิดวิเคราะห์ ค้นหาข้อมูล และรู้จักการทำงานเป็นทีมอย่างมีระบบ ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
- Advertorial -