Tag: เจียรวนนท์

The Givers Network 2019 Bangkok : เครือข่ายแห่งการให้ สู่แนวคิด “ทุกคนสามารถเป็นผู้ให้’

The Givers Network ดำเนินงานภายใต้พันธกิจ ‘ให้ด้วยกัน...ยิ่งให้ได้ไกล Together We Can Give Better’ จัดโดยมูลนิธิ ธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ ร่วมกับ Asia Philanthropy Circle (APC) และ Thai Young Philanthropist Network...

Forbes เผยอันดับ 10 อภิมหาเศรษฐีไทย จับตา กัลฟ์ – โอสถสภา ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นกระฉูด

เป็นประจำทุกปีที่นิตยสาร Forbes จะจัดอันดับมหาเศรษฐีในแต่ละประเทศ โดยประเมินจากข้อมูลทางการเงินและการถือครองหุ้น ที่ได้รับมาจากทางครอบครัวและปัจเจกบุคคล ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ นักวิเคราะห์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานกำกับดูแลหลายแห่ง รวมถึงทรัพย์สินของครอบครัวและทรัพย์สินที่ถือครองโดยสมาชิกครอบครัวในหลายรุ่น ทั้งนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลในปีนี้ทาง Forbes ประเทศไทยใช้มูลค่าทรัพย์สินในบริษัทมหาชนคำนวณจากราคาหุ้นและอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 26 เมษายน ส่วนทรัพย์สินในบริษัทที่ถือครองส่วนตัวประเมินค่าโดยเปรียบเทียบกับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเดียวกันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จนออกมาเป็นอันดับอภิมหาเศรษฐีไทยทั้งสิ้น 50 อันดับแรก โดย 10 อันดับแรก...

Forbes เผย 10 รายชื่อ ‘มหาเศรษฐีไทย’ พบ 4 อันดับแรกโกยทรัพย์สินเพิ่มเฉียด 8 แสนล้าน

กลุ่มบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดของไทยมีทรัพย์สินรวมกันทะยานขึ้นเป็นกว่า 1.62 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ (5.06 ล้านล้านบาท) เพิ่มขึ้น 1 ใน 3 จากปีที่แล้ว โดยผู้ที่ติดทำเนียบ 50 บุคคลร่ำรวยที่สุดในประเทศไทย มีถึง 2 ใน 3 ที่มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น โดย 4 อันดับแรกมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นรวมกันเกือบ 2.5 หมื่นล้านเหรียญ (7.81...
- Advertorial - ADFEST 2020