Tag: เจนยู

แบรนด์เจนยู ต่อยอดเหนือชั้นส่ง Gamification Marketing #เจนยูคิดเร็ว #ใช้สมองจ่ายแทนเงิน

การทำแคมเปญตลาดที่มักจะได้เห็นโดยทั่วไป คือ การลด แลก แจก แถม ที่นำมาใช้เพื่อกระตุ้นยอดขายสินค้า และยิ่งไปกว่านั้นก็ยังมีการทำแคมเปญเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ เช่น ความต้องการเชื่อมโยงกับผู้บริโภค การสร้างการรับรู้แบรนด์ การตอกย้ำการมีตัวตนของแบรนด์ รวมถึงการเป็นผู้นำในตลาด เป็นต้นล่าสุด“แบรนด์เจนยู” ได้ส่งกิจกรรมการตลาดให้ผู้บริโภคร่วมสนุก หรือเป็นรูปแบบการทำตลาดแบบ Gamification Marketing ในกิจกรรมชื่อ #เจนยูคิดเร็ว #ใช้สมองจ่ายเงินแทน” (Think Fast Get...