Tag: เงินฝากออมทรัพย์

ธนชาต ตอบโจทย์ทางการเงินกับ ULTRA SAVINGS เงินฝากดอกเบี้ยสูง ที่ให้คุณฝากออมทรัพย์แต่รับดอกสูงแบบประจำ

ท่ามกลางสภาวการณ์ฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่หลาย ๆ ฝ่ายต่างตั้งความหวังไว้สูงและเฝ้ารอวันที่มีแสงสว่างปลายทางอุโมงค์อีกครั้ง ด้วยตัวเลขอัตราการเติบโตทางจีดีพีในช่วงไตรมาสแรกของปี 2561 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระบุไว้ว่าอยู่ในสัดส่วนที่สูงถึง 4.8% นั้นแม้ว่าตัวเลขอัตราการเติบโตทางจีดีพีในช่วงไตรมาสแรกของปี 2561 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระบุไว้ว่าอยู่ในสัดส่วนที่สูงถึง 4.8% นั้น  แต่ความผันผวนของระบบเศรษฐกิจทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกยังคงมีอยู่ตลอดเวลา จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้บริโภคชาวไทยส่วนใหญ่ยังคงมีการจับจ่ายใช้สอยด้วยความระมัดระวังมากขึ้นตามด้วย อีกทั้งยังส่งผลให้ไม่กล้าลงทุนใดๆมากนักดังนั้นการลงทุนในสถานการณ์นี้ต้องมีความเสี่ยงต่ำและได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าล่าสุด “ธนาคารธนชาต” เปิดผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ตอบโจทย์คนที่มีเงินเย็นๆ อยากได้ผลตอบแทนสูงๆ เงินฝากออมทรัพย์ ULTRA SAVINGS เหมาะสมกับผู้ที่ต้องการ...
- Advertorial -