Tag: เครื่องดื่มยูเอชทีภายใต้แบรนด์ไมโล

“เนสท์เล่” ลงทุน 1,530 ล้านบาท เปิดโรงงานยูเอชทีแห่งใหม่ ชูเทคโนโลยีล้ำสมัย สร้างความยั่งยืน

เนสท์เล่ ทุ่ม 1,530 ล้านบาท เปิดโรงงานยูเอชทีใหม่ที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี เพื่อผลิตเครื่องดื่มยูเอชทีภายใต้แบรนด์ไมโล และนมตราหมี ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก มุ่งสร้างความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำคุณวิคเตอร์ เซียห์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เนสท์เล่ อินโดไชน่า กล่าวว่า “ในฐานะผู้นำด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี เราไม่เพียงให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพสูงและโภชนาการเหมาะสม เพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับผู้บริโภค แต่ยังให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม โรงงานยูเอชทีแห่งใหม่นี้จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามเจตนารมณ์ของเนสท์เล่ในการเปิดพลังแห่งอาหารเพื่อเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตที่ดี สำหรับทุกคนในวันนี้และในอนาคต...
- Advertorial -