Tag: ฺBillboard

Iconic Brand! Coke แปลงเอาสัญลักษณ์ของแบรนด์ กลายเป็นป้ายบอกทางไปสู่ “ถังขยะรีไซเคิล”

Coca-Cola ต้องการจะเป็นส่วนหนึ่งของการลดขยะ โดยมีเป้าหมายว่าปี 2025 จะทำให้แพ็กเกจจิ้งของตัวเองสามารถรีไซเคิลได้ 100% และปี 2030 จะสร้างระบบที่คืนขวดทุกขวด กระป๋องทุกใบได้ อย่างไรก็ตามก่อนที่จะไปถึงจุดนั้น "โค้ก" ได้ทำเรื่องที่ง่ายดายกว่าจะลงมือได้เลยตอนนี้ นั่นก็คือ ให้ป้ายโฆษณาเป็นสื่อกลางเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเข้าถึงกระบวนการรีไซเคิลได้ง่ายขึ้นแถมพลังครีเอทีฟยังทำให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์อีกด้วยแคมเปญนี้เป็นผลงานสร้างสรรค์ของ Publicis Italy ที่จับเอาเส้นสายอันเป็น Icon ของแบรนด์ Coca-Cola ที่เราคุ้นตามาแปลงเป็นป้ายบอกทาง เพื่อนำไปสู่ถังขยะรีไซเคิล อินไซต์เบื้องหลังก็คือ งานวิจัยที่บอกว่าจริงๆ...