Tag: อ่อนอุษา ลำเลียงพล

อ่อนอุษา ลำเลียงพล นั่งตำแหน่งนายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยต่อ สมัยที่ 3

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย Advertising Association of Thailand (AAT) จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ ปี 2559-2561 โดย นางสาวอ่อนอุษา ลำเลียงพล  ประธานกิตติมศักดิ์ กลุ่มเดอะลีโอเบอร์เนทท์ กรุ๊ป ประเทศไทย ซึ่งได้แสดงวิสัยทัศน์ที่จะผลักดันคนรุ่นใหม่ให้เข้า มาบริหารสมาคมฯ จึงได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยต่อเป็นวาระที่ 3 ติดต่อกัน โดยมีสมาชิกสมาคมฯ และผู้คร่ำหวอดในวงการโฆษณาให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน อาทิ นายชัยประนิน...

LATEST POST

MOST POPULAR