Cannes Lions 17 to 21 June 2019

Tag: อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย

4 กลยุทธ์ Electrolux จับตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าพรีเมียม ตอบโจทย์เมื่อคนไทยรายได้สูงขึ้น

ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยดูเหมือนจะปรับตัวดีขึ้น  หากวัดจากรายได้ต่อหัวของประชากรไทย  ในปีที่ผ่านมามีถึง 6,600 ดอลล่าร์ เพิ่มขึ้นจากช่วงปี 1988 ทีมีรายได้ต่อหัวอยู่ที่ 1,159 ดอลล่าห์  แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของกลุ่มชนชั้นกลางที่เพิ่มมากขึ้น  หรือจะดูตัวเลขภาคการลงทุนของกลุ่มธุรกิจที่อยู่อาศัยในช่วงเวลาเดียวกันก็เติบโตสูงเช่นกัน   ในปี 2017 มีมูลค่าการลงทุนถึง 1 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 1988 ที่มีมูลค่าการลงทุนที่ 1.64 แสนล้านบาท  ซึ่งหากดูในรายละเอียดของการลงทุนในโครงการ 1.45...
- Advertorial - TOT easy life

LATEST POST

MOST POPULAR