Tag: อำพลฟูดส์

อำพลฟูดส์ เดินหน้าสานต่อโครงการกล่องวิเศษทางพิเศษรักษ์โลก ปี5 ร่วมกับ การทางพิเศษ และ จส.100 [PR]

 โครงการกล่องวิเศษ โดย อำพลฟูดส์ จับมือกับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจร จส.100 พร้อมใจกันสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยจัดทำบันทึกลงนามข้อตกลง ภายใต้โครงการ “กล่องวิเศษ ทางพิเศษรักษ์โลก” “โครงการกล่องวิเศษ ทางพิเศษรักษ์โลก” เกิดจากความร่วมมือของ อำพลฟูดส์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจร จส.100 ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ร่วมกันผลักดัน รณรงค์ให้พนักงานในองค์กร ประชาชนทั่วไป...

อำพลฟูดส์ และ วอยซ์ ทีวี ต่อยอด โครงการค่ายอาสา “กล่องวิเศษ น้องอยากได้…พี่จัดให้” ปี 2 [PR]

  อำพลฟูดส์ ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ วอยซ์ ทีวี ช่อง 21 สานต่อการประกวดโครงการค่ายอาสา “กล่องวิเศษ น้องอยากได้...พี่จัดให้” ปี 2  เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา มีส่วนร่วมเสนอความคิด ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนที่ห่างไกล โดยคัดเลือก 10 โครงการค่ายอาสาที่น่าสนใจ พร้อมมอบเงินทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาโครงการ และโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน  ที่ผลิตจากกระบวนการรีไซเคิลกล่อง UHT มูลค่ากว่า...