Tag: อาหารปลอดภัย

ไทยยูเนี่ยนฯ เปิด 4 มาตรฐานความปลอดภัยผลิตอาหาร รับกระแสวันความปลอดภัยอาหารโลก

“อาหาร” นอกจากจะสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย และช่วยให้เราทำงานได้ตลอดวัน แต่ในทางกลับกัน หากบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย อาหารเหล่านั้นก็จะทำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเช่นกัน ในแต่ละปีมีผู้คนทั่วโลกต้องเจ็บป่วยจากอาหารที่ไม่ปลอดภัยราว 600 ล้านคนต่อปีทีเดียว และในจำนวนนี้เป็นคนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกถึง 275 ล้านคน ตัวเลขนี้กำลังสะท้อนให้เห็นถึง “ความปลอดภัยของอาหาร” ที่เป็นหนึ่งในตัวการของการเจ็บป่วยได้ และถึงเวลาที่ทุกคนต้องหันมาใส่ใจกับกระบวนการผลิตและมาตรฐานอาหารปลอดภัยอย่างจริงจังเพราะการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายเท่านั้น แต่ยังคร่าชีวิตผู้คนไปมากมาย ดังนั้น ในโอกาสวันความปลอดภัยอาหารโลก 7 มิถุนายน ผู้ประกอบการอาหารจึงมาร่วมกันตอกย้ำถึงการให้ความสำคัญของความปลอดภัยด้านอาหารมากขึ้น หนึ่งในนั้นก็คือ...
- Advertorial -