Tag: อัสตานา เอ็กซ์โป 2017

‘ศาลาไทย’ ไม่เแพ้ชาติใดในโลกขึ้นแท่น 1 ใน 5 คนเข้าชมมากที่สุด ใน Asatana Expo 2017

อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ (Index Creative Village) หลังจากคว้างานใหญ่เป็นผู้จัดการสร้างและควบคุมดูแล ‘อัสตานา เอ็กซ์โป 2017’ (Astana Expo 2017) ณ กรุงอัสตานาสาธารณรัฐคาซัคสถาน งานนิทรรศการนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ภายใต้หัวข้อหลัก ‘พลังงานแห่งอนาคต’ (Future Energy) ในฐานะผู้บริหารจัดการอาคารศาลาไทย ตั้งแต่การคิดออกแบบดีไซน์ ด้านการก่อสร้าง การวางแผนกลยุทธ์ ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ภายใต้หลักของความคิดสร้างสรรค์ล่าสุดประกาศความพร้อมเป็นชาติแรก...