Tag: อันตรายของบุหรี่

ฟิลลิป มอร์ริส ชูผลวิจัย บุหรี่ไฟฟ้าส่งผลต่อการเกิดโรคหัวใจและโรคปอดน้อยกว่าควันบุหรี่​

บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด เผยผลการศึกษาชิ้นใหม่เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า ที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อน และแสดงให้เห็นว่า ไอละอองของบุหรี่ไฟฟ้าทั้งแบบที่มีและไม่มีนิโคติน ส่งผลต่อการตอบสนองทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคปอดน้อยกว่าควันบุหรี่อย่างมีนัยสำคัญ โดยการศึกษาดังกล่าว ใช้ระยะเวลาในการศึกษารวม 6 เดือน​ เพื่อประเมินการตอบสนองทางชีวภาพในสัตว์ทดลองที่ได้รับไอละอองของบุหรี่ไฟฟ้าเทียบกับการสัมผัสควันบุหรี่ ผลการประเมินจากหลายๆ ตัวชี้วัดของการเกิดโรคพบว่า ไอของบุหรี่ไฟฟ้าก่อให้เกิดการอักเสบของปอด ความเสียหายทางโครงสร้าง และการเปลี่ยนแปลงระดับโมเลกุลในปอด น้อยกว่าเมื่อเทียบกับควันบุหรี่ ผลการศึกษานี้ยังช่วยเสริมผลการศึกษาอื่นๆ ก่อนหน้านี้ที่ระบุว่าการเปลี่ยนไปใช้ยาสูบไร้ควันเป็นมาตรการลดความเสี่ยงให้ผู้สูบบุหรี่ เพราะผลิตภัณฑ์ไร้ควัน สามารถให้นิโคตินได้โดยที่ลดการก่อสารพิษอื่นๆ...
- Advertorial - ADFEST 2020