Tag: ออร่า

Coca-Cola - BonAqua

ปล่อยให้คู่แข่งทำตลาดมานาน! ได้เวลา ‘โค้ก’ ส่งแบรนด์ ‘BonAqua’ ลุยตลาดน้ำแร่ เสริมพอร์ตธุรกิจ

เพื่อรักษาจุดยืนขององค์กรในฐานะเป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มครบวงจร (Total Beverage Company) “โคคา-โคลา” (Coco-Cola) ต้องสร้างการเติบโตของ Business Portfolio ที่ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลักคือ - กลุ่มเครื่องดื่มอัดลม (Sparkling Soft Drinks) ปัจจุบันทำรายได้ให้กับกลุ่มโคคา-โคลามากกว่า 50% - กลุ่มเครื่องดื่มน้ำผลไม้ และเครื่องดื่มจากพืช เช่น ธัญพืชต่างๆ- กลุ่มน้ำดื่ม และเครื่องดื่มประเภท...

‘เพอร์ร่า’ ขายน้ำแร่ แต่แจ้งเกิดด้วย ‘แฟชั่น’ ​พิสูจน์พลังแห่ง Packaging มากกว่าสวย แต่ช่วยขายได้จริง

ตามปกติ จุดขายหรือจุดแข็งสินค้า มักจะหยิบจุดที่เกี่ยวข้องกับโปรดักต์โดยตรงมาตอกย้ำ โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่ม FMCG ที่มักจะเน้นความแข็งแกร่งในเชิง Functional Benefit  ของสินค้าแต่ละประเภท เพื่อสื่อสารให้ลูกค้าเข้าใจถึงตัวโปรดักต์ได้อย่างตรงจุดที่สุด   เราจึงมักจะเห็นการสื่อสารแบรนด์สินค้า FMCG ส่วนใหญ่  เลือกที่หยิบเอาความคาดหวังในการใช้สินค้าแต่ละประเภทของลูกค้ามาพูด  ไม่ว่าจะเป็น ความสะอาด ของสินค้าในกลุ่มซักล้าง ความอร่อย รสชาติที่ดี ของสินค้าในกลุ่มอาหาร หรือความสดชื่น ของสินค้าในกลุ่มเครื่องดื่มแต่หนึ่ง Pain...
- Advertorial -