Tag: ออนไลน์ ช้อปปิ้ง

‘เกาหลีใต้’ ไม่ได้มีดีแค่ K-pop! “อุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซ” ล้ำสุดในโลกแซงหน้าอเมริกา-จีน

แม้จะเกิดทีหลังช่องทางซื้อขายแบบ Brick-and-mortar แต่ “อีคอมเมิร์ซ” (E-Commerce) มีพัฒนาการที่เติบโตอย่างรวดเร็ว และนับวันยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ โดยจะเห็นได้ว่าการซื้อขายสินค้าในหลายประเทศทั่วโลก เกิดขึ้นบนช่องทางออนไลน์มากขึ้น“กันตาร์ เวิร์ลดพาแนล” ทำวิจัยช่องทางการค้าออนไลน์ สำหรับสินค้า FMCG กว่า 60 ประเทศทั่วโลก โดยพบว่าพัฒนาการช่องทางออนไลน์ แบ่งเป็น 3 ช่วง คือ1. Early Adopter เป็นเฟสแรกที่เริ่มมีการซื้อขายผ่านออนไลน์ แต่ความถี่และยอดการใช้จ่ายยังไม่สูงมาก...

เพราะชีวิตขาดสมาร์ทโฟนไม่ได้…ส่งสัญญาณ “Social Commerce” ในไทยเติบโต

ชีวิตประจำวันของคนไทยทุกวันนี้ ผูกติดกับสมาร์ทโฟน และเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตตลอดเวลา ส่งผลต่อธุรกิจ E-Commerce ขยายตัวอย่างรวดเร็ว และพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนจากช้อปปิ้งผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ ไปสู่การใช้งานผ่าน “Mobile Platform” เพราะด้วยความที่เป็นอุปกรณ์ที่ติดตัวเราตลอดเวลา จึงสะดวก รวดเร็ว และแต่ละฝ่าย ทั้งร้านค้า และผู้บริโภคสามารถเข้าถึงกันได้ง่ายขึ้นดังตัวเลขสถิติของ We Are Social ดิจิทัลเอเยนซี่ของสิงคโปร์ จัดทำรายงาน Digital 2016 รวบรวมสถิติและพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต...
- Advertorial -