Tag: ออทิสติก

มาร่วมสมทบทุนสร้างอาคาร ศูนย์การเรียนรู้ ฟื้นฟู และเสริมสร้างพัฒนาการแก่เด็กออทิสติก กับ “60 วัน สานฝันสร้างบ้านแม่นก” [PR]

“บ้านแม่นก” เป็นศูนย์การเรียนรู้ ฟื้นฟู และเสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็กที่เป็นออทิสติกและยังมีภาวะแทรกซ้อนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ยังต้องมีผู้ปกครองคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ซึ่งที่บ้านแม่นกมีระบบการเรียน ที่คิดค้นเพื่อเด็กพิการ ตั้งแต่รุนแรงน้อย...จนถึงรุนแรงมาก (พิการรุนแรงมาก จนไม่มีที่ไหนสามารถรับเรียนได้เลย) โดยแบ่งการเรียนเป็น1.การเรียนหลัก คือเน้นการฟื้นฟู กายภาพ เพื่อแก้ไขร่างกายที่ผิดปกติ2.การเรียนรอง คือสอนเด็กด้วยระบบ IEP คือการวางแผนการเรียนเฉพาะของแต่ละบุคคล (เพื่อการอยู่รอดขอชีวิต) ตลอดจนพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ โดยวางแผนร่วมกับบุคคลกรที่เชี่ยวชาญในด้านการศึกษาของเด็กพิการโดยตรง...จนในที่สุด สามารถช่วยเหลือตัวเองได้3.การเรียนเสริม คือการเสริมในเรื่องของการทัศนศึกษา เพื่อให้เด็กพิการรุนแรง ได้รู้ว่า...

” 1 IN 68″ แบรนด์ใหม่ เบเกอรี่/กาแฟ/เสื้อ  ทำสุดฝีมือจากผู้มีภาวะออทิสติก

แม้จะเป็นเรื่องน่ายินดีที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอัตราการว่างงานต่ำติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก จากสถิติล่าสุดในเดือน ก.พ. 2559 ประเทศไทยมีอัตราว่างงานเพียงแค่ 0.94 แต่สิ่งที่น่าตกใจคือ ในประเทศที่มีอัตราการว่างงานต่ำที่สุดนั้น กลับมีคนที่มีภาวะออทิสซึม (Autistic) ว่างงานกว่า 90 %ในขณะที่อัตราการเกิดของผู้ที่มีภาวะออทิสซึม เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ข้อมูลจาก CDC (Centers for Disease...

โฆษณาซึ้งจาก Apple อัศจรรย์พลังแห่ง iPad เปลี่ยนชีวิตเด็ก “ออทิสติก” ให้มีตัวตน

Apple ปล่อยโฆษณาความยาวเพียงสองนาที แต่สามารถแสดงให้เราเห็นอย่างชัดเจนว่า เทคโนโลยีมีพลังต่อชีวิตมนุษย์มากถึงเพียงใด งานชิ้นนี้เป็นหนังโฆษณาชื่อว่า Dillan's Voice โดยมีวัยรุ่นออทิสติก พูดไม่ได้ อายุสิบหก Dillan Barmache เป็นเจ้าของเรื่องราว แสดงบทบาทสำคัญของนวัตกรรมของ Apple เมื่อ Dillan ใช้ iPad ร่วมกับแอพพลิเคชั่น augmented and alternative communication (AAC) เพื่อช่วยสื่อสารสิ่งที่เค้าคิดสู่คนรอบข้างด้วยเสียง สามารถพูดคุย...