Tag: ออกแบบที่อยู่อาศัยให้เป็นพื้นที่ Multifunction

Consumer-Insights

5 ความจริงจากเสียงผู้บริโภค ที่แบรนด์ควรรู้! เพื่อเตรียมพร้อมวางแผนการตลาดปี 2021

Consumer Insights เชิงลึกในปีที่ผ่านมา มีความสำคัญกับการวางแผนกลยุทธ์การตลาด สำหรับแบรนด์ หรือนักการตลาดได้ศึกษา ทำความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค และคาดการณ์เทรนด์ที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปในปี 2020 เป็นที่ทราบกันดีว่าการแพร่ระบาดของไวรัส Corona หรือ COVID-19 สร้างผลกระทบอย่างหนักต่อสังคม เศรษฐกิจ และชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนทั่วโลก ทั้งยังเป็นตัวเร่งให้เทคโนโลยี ผสานเข้าไปอยู่ในทุกด้านของชีวิตมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอีคอมเมิร์ซ ความบันเทิง การศึกษา สุขภาพ และด้านการแพทย์ที่มีการขยายตัวของ Telemedicine...
- Advertorial -