Tag: อสม.ออนไลน์

วัคซีนมีชีวิต พาไปส่องซุปเปอร์แอป “อสม. ออนไลน์” AIS หนุน นักรบเสื้อเทา ปิดประตูโควิด-19 ระบาดรอบสอง

ปฏิเสธไม่ได้ว่า สถานการณ์ของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยตอนนี้ เริ่มส่งสัญญาณในทางบวกอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่ำสิบมาตลอด และบางวันตัวเลขผู้ป่วยใหม่เป็น “ศูนย์” ราย แต่อย่างไรก็ตาม การไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ก็ไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยจะ ปลอดภัย และ ประสบความสำเร็จ ในการรับมือกับวิกฤติโควิด-19 ได้อย่างถาวรส่วนหนึ่งเพราะปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนรักษาโรค จึงทำให้พรุ่งนี้เราอาจพบผู้ติดเชื้อใหม่ได้ตลอดเวลา เช่นเดียวกับสถานการณ์ในหลายประเทศ อย่างจีน หรือเกาหลีใต้ ที่กลับมาพบผู้ติดเชื้อรอบใหม่ และโดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลเริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ระยะ 2...

ถอดรหัสความสำเร็จแอปบริการสังคม อสม. ออนไลน์ จากทีมงาน AIS คุณศิริเพ็ญ ไทวะศุภกุล [PR]

 หลายคนอาจไม่รู้ว่าการให้บริการสาธารณสุขชุมชนของหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (รพ.สต.)ในหลายพื้นที่ต้องประสบกับปัญหาและอุปสรรคในการเข้าไปดูแลสุขภาพคนในชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขมีไม่เพียงพอ จึงต้องพึ่งพาเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรืออสม. ซึ่งเป็นจิตอาสาในชุมชน ช่วยทำหน้าที่ในการให้คำแนะนำข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคระบาด รวมไปถึงการส่งต่อข้อมูลทางการแพทย์ อสม. จึงถือเป็นตัวแทนเสริมความเข้มแข็งในการทำงานด้านสาธารณสุขชุมชนขั้นพื้นฐานให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงนับเป็นที่มาของร่วมมือในการคิดค้น “แอปพลิเคชัน อสม. ออนไลน์”  ที่ช่วยทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างการทำงานของอสม. และรพ.สต. สะดวกสบายขึ้น และกว่าจะมาเป็นแอปฯ ในเวอร์ชันปัจจุบัน ก็ถูกพัฒนามาแล้วหลายขั้นตอน ซึ่งคงจะไม่สำเร็จ ถ้าจิตอาสาอสม. ไม่เชื่อมั่นว่าแอปฯ อสม. ออนไลน์...

“อสม. ออนไลน์” Digital Innovation ด้านสาธารณสุขเพื่อสังคมไทย

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสื่อสารผ่านโลกอินเทอร์เน็ต ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ บนโลกโซเชียลมีเดีย ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพ  ซึ่งปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลสุขภาพผ่านอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก แต่การตรวจสอบความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลกลับทำได้ยาก เนื่องจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นระบบอิสระ หลายครั้งที่ข้อมูลด้านสุขภาพถูกเผยแพร่ออกมาไม่ถูกต้องหรือบิดเบือนไปจากความเป็นจริง และไม่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้  จึงอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้นำข้อมูลไปใช้หรือบริโภคด้วยความห่วงใยในสุขอนามัยและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน AIS จึงได้พัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสังคมไทย “แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์” ให้เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์เฉพาะกลุ่มงานด้านสาธารณสุขสำหรับสื่อสารข้อมูลในการดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชน ระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล    (รพ.สต.) สถานีอนามัย ศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพชุมชน รวมถึงกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม...

“อสม.ออนไลน์” นวัตกรรมไทย คว้ารางวัลชนะเลิศระดับโลกจาก ITU & UN [PR]

“อสม.ออนไลน์” แอปพลิเคชันด้านสาธารณสุขของไทย คว้ารางวัลระดับโลก จาก ITU & UN  ตอบโจทย์การนำนวัตกรรมดิจิทัลพัฒนางานสาธารณสุขไทยตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของอาสาสมัครสาธารณสุขทั่วประเทศ เดินหน้า AIS Digital For Thais สนับสนุนให้อสม.ได้ใช้งานแอปพลิเคชันที่ได้รับรางวัลระดับโลก ด้วยการจัดประกวดการใช้งานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดูแลระบบสุขภาพของประชาชน และประเทศไทยอย่างยั่งยืนดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี )กล่าวว่า ในฐานะที่ทำหน้าที่กำกับดูแลภาคเอกชน ผู้ให้บริการระบบสื่อสารโทรคมนาคม...
- Advertorial -