Tag: อภิรักษ์ โกษะโยธิน

พลัง X ข้ามสายพันธุ์ “วี คอร์นรสซอสต๊อด” สีสันใหม่สุดจัดจ้านบนโลกธุรกิจอาหาร [PR]

ปรากฏการณ์ Collaboration บนโลกธุรกิจ กับการจับมือกันในการสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ให้เกิดขึ้น  ล้วนประสบความสำเร็จทั้งด้านการสร้างแบรนด์และยอดขายเป็นอย่างดี  แต่การ X อย่างไรให้ลงตัว การจับคู่ที่ถูกฝาถูกตัวเป็นสิ่งสำคัญที่ยากยิ่ง ที่ผ่านมา มีกรณีศึกษาเกิดขึ้นมากมาย สำหรับการ X ของแบรนด์สินค้า ทำให้พบ 4 กุญแจสำคัญที่ทำให้การ X ประสบความสำเร็จคือ  รสชาติ  (Tasty) คุณภาพ (Quality)...