Tag: ห้ามขึ้นเครื่องบิน

แบตเตอรี่ทำเหตุ ห้าม MacBook Pro (2015 – 2017) ขึ้นเครื่องบินตามรอย Note 7

หลังจากกรณี Samsung Galaxy Note 7 ที่พบว่ามีการระเบิดของตัวเครื่องจากปัญหาแบตเตอรี่จนนำไปสู่การห้ามพกสมาร์ทโฟนรุ่นดังกล่าวขึ้นเครื่องบิน ล่าสุดพบว่ามีการแจ้งเตือนรอบใหม่แล้ว โดยมาจากการบินไทยที่แจ้งเตือนไม่ให้ผู้โดยสารนำคอมพิวเตอร์พกพายี่ห้อ Apple รุ่น MacBook Pro ขนาด 15 นิ้ว รุ่นปี 2015-2017 ซึ่งอยู่ในโปรแกรมการเรียกคืนแบตเตอรี่ของผู้ผลิตขึ้นเครื่องบินแล้วเช่นกัน สำหรับการห้ามนำ MacBook Pro ขึ้นเครื่องบินครั้งนี้ การบินไทยระบุด้วยว่า ห้ามนำขึ้นเครื่องบิน ทั้งในสัมภาระติดตัวหรือสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องบิน...
- Advertorial - ADFEST 2020