Tag: ห้างเซ็นเปลี่ยนชื่อ

ฟัง 3 เหตุผล ห้าง ZEN แบรนด์เก่าแก่ 3 ทศวรรษ ขายดีติด TOP 3...

เป็นกระแสข่าวมาสักระยะแล้ว สำหรับการประกาศเปลี่ยนชื่อห้างดังใจกลางกรุงอย่าง ZEN อีกหนึ่งแบรนด์ห้างสรรพสินค้าของกลุ่มเซ็นทรัล ที่ตั้งอยู่ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และเป็นที่คุ้นเคยของคนไทยมากว่า 30 ปี โดยจากนี้ไป จะไม่มีแบรนด์ ZEN เป็นหนึ่งในพอร์ตโฟลิโอกลุ่มห้างสรรพสินค้าในเครือเซ็นทรัลอีกแล้ว เพราะหลังจากการรีโนเวทใหญ่คร้ังล่าสุดนี้ กลุ่มเซ็นทรัลรีเทลได้ปรับห้าง ZEN ให้มาใช้แบรนด์หลักอย่าง CENTRAL ภายใต้ชื่อเต็มๆ ว่า CENTRAL@CentralWorld (เซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์) ตามปกติแล้ว...
- Advertorial -