Cannes Lions 17 to 21 June 2019

Tag: ห้องเรียนแห่งอนาคต

ซัมซุง ผสานสื่อ ออนไลน์- ออฟไลน์ ปลุกกระแส “ห้องเรียนแห่งอนาคต” เพราะแรงบันดาลใจสร้างอนาคตที่ดี

เพราะการศึกษา คือ หัวใจสำคัญของการพัฒนามนุษย์ ที่จะมาเป็นแรงขับเคลื่อนความเป็นไปของสังคมในทุกด้าน  แต่จากความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทุกเรื่อง การที่จะรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ จึงต้องเริ่มเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชน ที่จะเติบโตขึ้นไปทำงานและใช้ชีวิตในโลกอนาคต จึงมีแนวคิดปรับระบบการศึกษาที่เป็นกระบวนการเรียนรู้แบบเดิมๆ ไปสู่การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งขณะนี้มีหลายหน่วยงานให้ความสำคัญกับแนวความคิดนี้ แต่การนำเอาใช้จริงยังอยู่ในแวดวงที่จำกัดพอสมควร ขณะองค์กรภาคเอกชนก็เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาระบบการศึกษา ได้เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ด้วย ล่าสุด บริษัทซัมซุง ได้จัดแคมเปญสื่อสารระดับภูมิภาค “From Educate to Inspire”...

LATEST POST

MOST POPULAR