Tag: หัวเมืองรอง

คัมภีร์เจาะเมืองรอง ชวนแบรนด์ไปรู้จักและเข้าใจ “Connected Consumer” ที่มีสไตล์ไม่ต่างจากคนกรุง

หากเอ่ยถึง "เมืองรอง" หนึ่งในข้อมูลที่พบบนโลกอินเทอร์เน็ตมากเป็นอันดับต้น ๆ คือเรื่องของกระแสการท่องเที่ยวที่ภาครัฐและภาคเอกชนพยายามสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศหันมาเที่ยวเมืองรองกันให้มากขึ้น ทั้งเพื่อกระจายรายได้ และเพื่อลดปัญหาความพลุกพล่านของผู้คนที่มักไปกระจุกตัวกันตามหัวเมืองใหญ่ในช่วงเทศกาลอย่างไรก็ดี เมืองรองไม่ได้เป็นแค่ที่ผ่องถ่ายนักท่องเที่ยวจากหัวเมืองใหญ่เท่านั้น เพราะในหลาย ๆ จังหวัด ที่ถูกจัดให้เป็นหัวเมืองรอง ก็มีความโดดเด่นด้านไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่แตกต่างจากเมืองกรุงซ่อนอยู่เช่นกัน และภาพเหล่านั้นได้ถูกสะท้อนออกมาผ่านงานวิจัยชื่อ "Hunt 2019" ที่ Mindshare เอเจนซี่ด้านการสื่อสารและการตลาดลงพื้นที่ทำการวิจัยในเชิงคุณภาพ และสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริโภค 4 จังหวัดเมืองรอง ได้แก่ ลำปาง...
- Advertorial -