Tag: หมอเสริฐ

“หมอปราเสริฐ” ชิงลาออกจาก BDMS – BA ทุกตำแหน่ง หลังโดนคดีปั่นหุ้น ส่งจดหมายพร้อมเข้าชี้แจงกับ ก.ล.ต.

หลังจาก ก.ล.ต. ได้เปิดเผยการดำเนินคดีด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด 3 ราย ได้แก่ (1) นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ (2) นางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ และ (3) นางนฤมล ใจหนักแน่น กรณีสร้างราคาหลักทรัพย์บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BA) โดยเรียกให้ชำระค่าปรับทางแพ่งรวม 499.45 ล้านบาทและสั่งห้ามเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน...

เปิดอาณาจักรแสนล้าน เศรษฐีหุ้นไทย “หมอปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ”

เปิดกรุมหาเศรษฐี by BrandBuffet...  เป็นประจำทุกปีที่ “วารสารการเงินธนาคาร” ได้ร่วมกับอาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำการจัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย และเป็นที่รู้กันว่า “มหาเศรษฐี” หุ้นไม่กี่รายที่สลับอันดับกันขึ้นเป็น “แชมป์” และหล่นแชมป์ลงไปบ้าง เพราะปัจจัยภายในและภายนอก จะด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม กำลังซื้อ ตัวธุรกิจในแต่ละเซ็กเตอร์ที่นักธุรกิจนักลงทุนเหล่านี้กำลังทำอยู่เผชิญ “วิกฤติ” หรือ “มรสุม” รุมเร้าอะไรอยู่บ้างสำหรับผลการจัดอันดับมหาเศรษฐกิจหุ้นไทยที่ “ร่ำรวย” และ “มั่งคั่ง” ประจำปี 2559 ตกเป็นของ...