Tag: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษ

หนังสือพิมพ์มีชีวิตโครงการพิเศษ “เถลิงราชสมบัติ รัชกาลที่ ๑๐”

“เถลิงราชสมบัติ รัชกาลที่ ๑๐”  หนังสือพิมพ์มีชีวิตโครงการพิเศษ ที่จัดพิมพ์ปก “พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พร้อมพระราชประวัติ เเละเหตุการณ์สำคัญ" ลงในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษ ในวันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ พร้อมกันที่แผงหนังสือทั่วประเทศเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒  เชิญคนไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของแผ่นดินไทย ไทยรัฐร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการบันทึกประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของแผ่นดินไทย จัดทำหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษ“เถลิงราชสมบัติ รัชกาลที่ ๑๐” ในวันที่ ๔...
- Advertorial -