Tag: ส่งของสด

ค้าปลีกออนไลน์ขั้นสุด Walmart เตรียมทดสอบบริการส่งของสดให้ถึง “ตู้เย็น” ในบ้านลูกค้า

การอยู่ในสังคมเมือง บางทีเป็นเรื่องยากที่เราจะเปิดใจให้ใครที่ไม่รู้จักมักคุ้นก้าวย่างเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวเช่น "บ้าน" แต่ Walmart กำลังจะทลายกำแพงนั้น ด้วยการเปิดตัวบริการ InHome Grocery Delivery บริการส่งของสดที่ไม่ส่งแต่สินค้าอย่างเดียว แต่จะส่งทีมงานเข้ามาช่วยจัดของสดนั้นให้ถึงในตู้เย็นของบ้านด้วยสาเหตุที่ Walmart สนใจให้บริการในลักษณะดังกล่าวมาจาก Pain Point ของลูกค้าในการสั่งอาหารสด โดย Walmart พบว่ามีความไม่สะดวกปรากฏอยู่ในหลายขั้นตอนที่ทำให้สุดท้ายแล้วกระบวนการสั่งซื้อไม่อาจทำให้ลูกค้าพึงพอใจได้สูงสุด ยกตัวอย่างเช่น ลูกค้าอาจติดงานด่วนทำให้กลับบ้านมาไม่ทันรับของ, ลูกค้าเพิ่งกล่อมลูกนอนหลับ (ถ้าคนมีลูกจะทราบว่าการที่ลูกตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะเสียงกริ่งประตูนั้น...