Tag: สุเทพ อุ่นเมตตาจิต

จีเอเบิลร่วมมอบรางวัลผู้ชนะโครงการ “ค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 12” [PR]

กลุ่มบริษัทจีเอเบิล ผู้ให้บริการด้านดิจิทัลโซลูชันชั้นนำร่วมกับ สถาบันวิชาการทีโอที และภาคีภาครัฐหลายหน่วยงาน ร่วมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะจากโครงการ “ค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 12” สาขา IoT (Smart NodeMCU)และ สาขา AI (Chatbot) เป็นเงินรางวัลรวมกว่า 160,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช ที่โรงแรมอิสติน แกรนด์ สาทร...

โค้งสุดท้าย จีเอเบิล ชวนแข่งขัน ”ค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 12” [PR]

กลุ่มบริษัทจีเอเบิล ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจร ผนึกกำลังหน่วยงานชั้นนำ สานต่อโครงการ “ค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 12” ชวนนักเรียน นักศึกษาและ ผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมแข่งขันด้านเทคโนโลยีใน 2 สาขา ได้แก่ สาขา IoT (Smart NodeMCU)และ สาขา AI (Chatbot) ชิงเงินรางวัลรวม 160,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช หวังเป็นเวทีให้บุคลากรคุณภาพได้แสดงผลงานของตนเองและยกระดับมาตรฐานอาชีพในอนาคต การแข่งขันค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 12 นี้ เป็นการแข่งขันประเภททีม ทีมละไม่เกิน 2 คน เพื่อทดสอบความรู้ใน 2สาขา ได้แก่ IoT...

G-Able ผนึกกำลัง 40 พันธมิตร ร่วมลงนามกับกระทรวงดิจิทัลฯ ทดสอบเทคโนโลยี 5G บนพื้นที่ EEC [PR]

G-Able ผนึกกำลัง 40 พันธมิตร ร่วมลงนามกับกระทรวงดิจิทัลฯ ทดสอบเทคโนโลยี 5G บนพื้นที่EEC ครั้งแรกในประเทศไทยคุณสุเทพ อุ่นเมตตาจิต กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท จีเอเบิล (ที่ 3 จากขวา) เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และพันธมิตรจากภาครัฐและเอกชนรวม 40 หน่วยงาน ในการการทดสอบเทคโนโลยี 5G โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีลงนาม ความร่วมมือในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาและสนับสนุนการทดสอบการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G (5G Use Cases) และการพัฒนาศูนย์การทดสอบเทคโนโลยี 5G บนพื้นที่ EEC เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ที่พร้อมรองรับการลงทุนด้านดิจิทัล ในการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน บนหลักการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา...
- Advertorial -