Tag: สุวิมล เดชอาคม

5+1 Tips สำหรับงาน PR ในยุคโควิด-19 ครองเมือง คนทำงานสื่อสารต้องรู้จัก ระงับ-ปรับ-เตรียม

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสร้ายโควิด-19 ที่ยังลุกลามระบาดไม่หยุด แน่นอนว่าแบรนด์และธุรกิจต้องทำงานหนักหนาสาหัสขึ้นกว่าเดิมในช่วงเวลานี้ เพราะไม่ใช่เพียงแค่การพลิกหากลยุทธ์เพื่อประคับประคองธุรกิจให้รอดพ้นจากวิกฤตินี้เท่านั้น ทว่ายังต้องสามารถบริหารจัดการงานสื่อสารในภาวะวิกฤตินี้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย ซึ่งหลายธุรกิจอาจลดงบการสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ เพราะลำพังการเสาะหากลยุทธ์เพื่อพยุงธุรกิจให้อยู่รอดก็หนักหน่วงแล้ว แต่การหยุดกระบวนการสื่อสารทุกอย่าง ยิ่งจะทำให้แบรนด์ถอยห่างจากผู้บริโภคมากขึ้น ในทางกลับกันถ้าแบรนด์สื่อสารเรื่องราวอย่างเหมาะสมในช่วงเวลานี้ จะสร้างความมั่นใจและทำให้แบรนด์ยังคงอยู่ในใจผู้บริโภคตลอดเวลามาลองฟังมุมมอง คุณสุวิมล เดชอาคม กรรมการบริหาร บริษัท เอบีเอ็ม คอนเนค จำกัด หนึ่งในบริษัทที่ปรึกษาด้านงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ของเมืองไทยเพื่อเรียนรู้วิธีคิดและแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในยามวิกฤติที่จะทำให้ธุรกิจสามารถเตรียมตัวรับมือได้อย่างเท่าทันหมดยุคธุรกิจกินบุญเก่าหากเทียบผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในครั้งนี้กับวิกฤติต่างๆ ที่ผ่านมา คุณสุวิมล บอกว่า วิกฤติที่ผ่านมาเป็นวิกฤติเฉพาะด้าน...
- Advertorial -