Tag: สุดยอดแบรนด์

Top Influential Brands 2018 [PR]

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบรางวัล Top Influential Brands 2018 จากสถาบัน Influential Brands ประเทศสิงคโปร์ ให้แก่นางดวงเดือน คงคาสวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)โดยบริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสุดยอดแบรนด์ จากผลการสำรวจวิจัยทางการตลาดของศูนย์เชี่ยวชาญตลาดภูมิภาคเอเชีย ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท...

จุฬาฯ ประกาศ สุดยอด 32 แบรนด์ทรงพลังปี 2018 แบบอย่างของแบรนด์ที่แข็งแกร่งและประสบความสำเร็จ

ภาควิชาการตลาด คณะบัญชีฯ จุฬาฯ ประกาศผลและมอบรางวัล The Most Powerful Brands of Thailand 2018 สุดยอดแบรนด์ทรงพลัง ครั้งที่ 4 จำนวน 32 กลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยมีสุดยอดแบรนด์ทรงพลังที่เข้ารับรางวัลเป็นครั้งแรก ได้แก่ วาสลีน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกาย, โรซ่า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง, ธนาคารกสิกรไทย ในกลุ่มบริการทางการเงิน...
- Advertorial -