Tag: สุขภาพ

เจาะ 8 เทรนด์สุขภาพ 2013

  มายด์แชร์ (Mindshare)  เอเเย่นซี่ด้านการตลาดและการสื่อสาร เผยผลสำรวจเทรนด์สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี  ในปี  2013 "Health & Wealthness 2013"  พบว่าคนไทยให้ความสำคัญกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างชัดเจนแต่ใช้ชีวิตสวนทาง  เช่น ออกกำลังกายน้อยลง  ทานผักผลไม้น้อยลง  เนื่องจากวิถีคนเมืองมีมากขึ้นในประเทศ  เร่งรีบจากการทำงาน  และเวลาจึงกลายเป็นสิ่งมีค่า  มีผลให้กระแสความงามที่มาซื้อได้รวดเร็วเป็นที่นิยมมากกว่าพฤติกรรมการออกกำลังกาย   8 เทรนด์สุขภาพ และ วิธีการสื่อสารกับผู้่บริโภคแต่ละเทรนด์  มีดังนี้1...
- Advertorial -