Tag: สีทาบ้าน

ล้ำได้อีก TOA บุกตลาดสีทาบ้าน ช่วยคำนวณ “สีทาบ้าน” สีโทนไหนช่วยประหยัดค่าไฟมากที่สุด

มักมีคำกล่าวติดตลก(ร้าย) เกี่ยวกับสภาพอากาศประเทศไทย ที่มี 3 ฤดู คือ ร้อน ร้อนมาก ร้อนมากมว้าก! แต่นั่นสะท้อนความจริงอย่างหนึ่งเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับรู้ของผู้บริโภคที่เผชิญสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ Pain point ข้อนี้หันมาผลิตสินค้านวัตกรรม อัพเกรดคุณสมบัตของโปรดักท์ให้ทนแดดทนร้อนได้ดียิ่งขึ้น “TOA” เป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์สีทาบ้าน ทาอาคาร เบอร์ 1 ของประเทศ พ่วงตำแหน่งแบรนด์ “ผู้นำ” ในระดับภูมิภาค(Regional Brand)...

เบเยอร์ เขย่าตลาดสีทาบ้าน แหวกแนวส่ง Music Marketing เจาะอินไซต์ลูกค้าบ้านร้อน #จะร้อนไปไหน??

จากการที่ประเทศไทยมีสภาพอากาศค่อนข้างร้อน ส่งผลให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ต่างหาวิธีดับร้อน ด้วยการเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ หรือไม่ก็เข้าห้างค้าปลีก เพื่อหาสินค้าและบริการเย็นๆมาดับร้อน  เพราะหากอยู่บ้านเปิดเครื่องปรับอากาศทั้งวันคงต้องจ่ายค่าไฟต่อเดือนไม่ใช่น้อย โดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อน เนื่องจากสภาพอากาศภายนอกจะมีความร้อนเป็นพิเศษ  ทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักและใช้ไฟฟ้าค่อนข้างสูง ปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว  ทำให้กลุ่มบริษัทสีเบเยอร์ (Beger)  ได้พัฒนานวัตกรรมสีทาอาคารใหม่ๆ เข้ามาทำตลาด  เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงาน ด้วยการเข้าถึงและเข้าใจความต้องการของผู้บริโภค จึงมีสินค้านวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาทำตลาดอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้ปัจจุบัน สีเบเยอร์ กลายเป็น "ผู้นำนวัตกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น" ภายใต้แนวคิด "Eco-Wellness...

LATEST POST

MOST POPULAR