Tag: สินค้าการเกษตร

ดีแทค & ขายดี หนุนเกษตรกรไทยยุค 4.0 ใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหา “ปริมาณผลผลิต-ราคาตกต่ำ” สู้ทุนใหญ่

คนไทยอยู่ในวัยแรงงานตอนนี้มีกว่า 40 ล้านคน  ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรด้วยสัดส่วนถึง 31% หรือกว่า 12 ล้านคน ที่เหลือทำอาชีพก่อสร้าง สัดส่วน 15% ทำธุรกิจค้าขาย 16% ภาคอุตสาหกรรมบริการด้านท่องเที่ยว 7% และอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ อีก 5% แม้ว่าตัวเลขเกษตรกรบ้านเราจะเยอะมากที่สุด  แต่กลับส่งผลสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจของประเทศน้อยกว่า คือ มีสัดส่วนประมาณ ​10% เท่านั้น...
- Advertorial -