Tag: สานต่อที่พ่อทำ

เผยมุมคิด 9 บุคคลสานต่อที่พ่อทำ ผ่านมุมมอง 9 ผู้กำกับดัง [PR]

“เวลาที่ผ่านไป ไม่เคยทำให้ความตั้งใจลดน้อยลง” จนถึงวันนี้ เครือข่ายสานต่อที่พ่อทำ ยังคงเดินหน้าเจตนารมณ์ในการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจ พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส และแนวคิดการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้เรียนรู้ เข้าใจ และนำคำสอนของพระองค์ไปปฏิบัติ เพื่อสานต่อที่พ่อทำไว้ให้คงอยู่ชั่วลูกหลาน ด้วยปณิธานอันแรงกล้าจึงนำมาซึ่งแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์โฆษณา ชุด “โครงการสานต่อที่พ่อทำ” โดยหยิบยกเรื่องราวของ 9 บุคคลที่ได้น้อมนำแนวทางของพ่อมาสานต่อในสายงานที่ตัวเองถนัด จนสามารถสร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคมส่วนรวม โดยงานนี้ได้ผู้กำกับฝีมือดีระดับแถวหน้าของวงการ มาร่วมถ่ายทอดแง่มุมชีวิตของแต่ละบุคคลได้อย่างน่าสนใจ เริ่มต้นด้วยภาพยนตร์โฆษณาเรื่องแรก ชื่อ “ธนาคารความดี” ถ่ายทอดเรื่องราวของ...

รวมพลัง “เขียนภาพพ่อด้วยปณิธานของคุณ” คำสัญญาจากใจเพื่อสานต่อที่พ่อทำ [PR]

“เครือข่ายสานต่อที่พ่อทำ” ขอเชิญทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังอันยิ่งใหญ่เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านกิจกรรม “เขียนภาพพ่อด้วยปณิธานของคุณ” โอกาสดีครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะได้มอบคำสัญญาเพื่อสานต่อความดีที่พ่อสร้างไว้ให้คงอยู่ตราบนานเท่านาน โดยสามารถเข้าไปถวายปณิธานได้ตั้งแต่วันนี้ ที่เว็บไซต์ www.สานต่อที่พ่อทำ.com พร้อมพิมพ์ภาพคำปณิธานเก็บไว้เป็นความทรงจำ รวมทั้งส่งต่อปณิธานของคุณผ่านทางเฟซบุ๊กเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นต่อไป นอกจากนี้ ผู้สนใจยังสามารถร่วมกิจกรรมเขียนภาพพ่อด้วยปณิธานของคุณ ซึ่งจัดขึ้นบริเวณโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีเนเพล็กซ์ 3 แห่ง ได้แก่ สาขารังสิต สาขารัชโยธิน และสาขาเมกะบางนา ในระหว่างวันที่ 9-15 ธ.ค. 59 ตั้งแต่เวลา 11.00-20.00...

“สานต่อที่พ่อทำ” คำสัญญาจากใจคนไทยนับล้าน เพื่อสืบสานปณิธานของพ่อ [PR]

“ในทุกปีๆ ที่ได้เห็นคนไทยทั้งประเทศต่างเฝ้ารอ “วันที่ 4 ธันวา” และ “ช่วงเวลา” ที่จะได้ฟังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร อย่างใจจดจ่อ ทุกคนรอคอยคำสอนของพ่อที่มอบเป็นแนวทางและสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตแก่ลูกทุกคน แม้ว่าใน “วันนี้” “เวลานี้” จะเกิดอะไรขึ้น แต่คำสอนของพระองค์ยังคงอยู่ และยิ่งทวีคุณค่าและความสำคัญมากขึ้น พวกเราจึงต้องแปรเปลี่ยนความเศร้าเป็นพลังเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในล้านคำสัญญาจากคนไทยเพื่อสานต่อสิ่งที่พ่อสอนและทำไว้ให้คงอยู่ตลอดไป” จากแนวคิดข้างต้นจึงก่อเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้ เครือข่ายสานต่อที่พ่อทำ ได้นำมาสร้างสรรค์และถ่ายทอดเรื่องราวอันน่าประทับใจผ่านภาพยนตร์โฆษณาถึง...

“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อการดำเนินงานในโครงการหลวง [PR]

“เครือข่ายสานต่อที่พ่อทำ” จัดโครงการ "เดิน ทาง พ่อ" (Walk of the King) เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้ออกเดินทางไปเรียนรู้ประสบการณ์ตรง ตามรอยพระราชดาริและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมสัมผัสมุมมองใหม่ใน 5 สถานที่ กับ 5 ผู้สร้างแรงบันดาลใจ เพื่อร่วมกันถ่ายถอดเรื่องราวความประทับใจและสานต่อสิ่งที่พระองค์ทรงทามาตลอด 70 ปี 1.สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จ.เชียงใหม่ กับ อาย-กมลเนตร เรืองศรี...

เครือข่ายสานต่อที่พ่อทำ เชิญชวนชาวไทยเก็บบันทึกและส่งต่อ ๗๐ ภาพ ๗๐ คำสอน ตลอด ๗๐ ปี ที่พ่อครองราชย์ [PR]

เครือข่ายสานต่อที่พ่อทำ ร่วมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยการจัดทำ ๗๐ ภาพ ๗๐ คำสอน ตลอด ๗๐ ปี ที่พ่อครองราชย์ โดยคัดเลือก ๗๐ พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสที่พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยในวาระต่างๆ ประกอบพระบรมสาทิสลักษณ์ที่บรรจงวาดด้วยความจงรักภักดีโดย ๑๐ ศิลปินร่วมสมัย ได้แก่ ม.ล.จิราธร  จิรประวัติ  เกริกบุระ...
- Advertorial - ADFEST 2020