Tag: สัมมนาการตลาด

Marketing Mutation

ทำความรู้จัก “5s Values” จากความต้องการผู้บริโภค สู่สมการกลยุทธ์ “การตลาดกลายพันธุ์” (MUTANT)

“ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมนุษย์” (Hierarchy of Needs) ของ Abraham Maslow ประกอบด้วย Physiological Needs, Safety Needs, Belong & Love, Self-esteem, Self-actualization ยังคงเป็น Human Needs ที่มนุษย์ทุกคนต้องการ และมองหาอย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ COVID-19 ภายใต้...

Unlock The Future 2021 “ปลดล็อคอนาคต” สู่โลกการตลาดยุคใหม่

BRAND BUFFET เว็บไซต์ข่าวการตลาด ธุรกิจ และโฆษณา เตรียมจัดงานเสวนาประจำปี BRAND TALK ครั้งที่ 20  “UNLOCK THE FUTURE 2021 : ปลดล็อคอนาคตสู่โลกการตลาดยุคใหม่” สำหรับนักธุรกิจ นักการตลาด และ ผู้ประกอบการต่างๆ เพื่อตั้งรับสถานการณ์ทั้งเศรษฐกิจและผู้บริโภคในปี 2564 ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี สื่อดิจิทัล อาหาร หรือ...
- Advertorial -