Tag: #สัญญาว่าจะดื่มที่บ้าน

7 องค์กรแอลกอฮอล์ รณรงค์กระดกนิ้วก้อย #สสบ “สัญญาว่าจะดื่มที่บ้าน”

กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  7 องค์กร ขานรับนโยบายรัฐ ชูโมเดลดื่มอย่างรับผิดชอบเกิด Social Movement ‘สมาพันธ์สนับสนุนการดื่มที่บ้าน’ ในภาคประชาชนรณรงค์ดื่มอย่างสงบ จบที่บ้าน ต้านการรวมกลุ่ม โดยการส่งสาส์นผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ สมาพันธ์สนับสนุนการดื่มที่บ้าน พร้อมกิมมิค “ยกแก้ว กระดกนิ้วก้อย” เพื่อเป็นเครื่องหมายแทนคำสัญญาร่วมกัน ว่าจะ ส ส บ #สัญญาว่าจะดื่มที่บ้าน  หลังการประกาศอนุญาตให้จำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันนี้ พบว่าช่วง 11.00...
- Advertorial -