Tag: สหรัฐ สวัสดิ์อธิคม

สมาคมผู้กำกับศิลป์ B.A.D ประกาศ ‘สหรัฐ สวัสดิ์อธิคม’ CJ WORX นั่งแท่นนายกสมาคมฯ

สมาคมผู้กำกับศิลป์บางกอก หรือ Bangkok Art Directors’ Association (B.A.D.)  ประกาศชื่อผู้- ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมผู้กำกับศิลป์บางกอก ประจำปี 2017 คือ คุณสหรัฐ สวัสดิ์อธิคม ให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมผู้กำกับศิลป์บางกอก ประจำปี 2560 (B.A.D. 2017)ผลงานล่าสุดของคุณสหรัฐ สวัสดิ์อธิคม  Managing Director, Executive...