Tag: สสว. Connext

สสว. หนุนคลัสเตอร์ ปี 63 สร้าง 30 กลุ่มคลัสเตอร์ ปั้นผู้ประกอบการเอสเอ็มอี 4 พันราย สร้างรายได้...

สสว. เดินหน้าสานต่อโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME เป็นปีที่ 3 เผยผลงานปี 2563 ร่วมมือ 7 หน่วยงาน สร้าง 30 คลัสเตอร์ที่เข้มแข็ง พัฒนา SME 4,246 ราย สร้างรายได้เพิ่ม 472 ล้านบาทนายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า...
- Advertorial -