Tag: สมาคมประกันวินาศภัยไทย

“สมาคมประกันวินาศภัยไทย” คว้ารางวัล สมาคมการค้ายอดเยี่ยม ประจำปี 2559 รางวัลสูงสุดสำหรับสมาคมการค้าที่มีความเป็นเลิศในทุกด้าน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2559 (Trade Association Prestige Award: TAP Award) เพื่อคัดเลือกสมาคมการค้าและผู้บริหารสมาคมการค้าที่มีการบริหารจัดการสมาคมการค้าตามหลักมาตรฐานสากล พร้อมเป็นผู้นำสมาชิกสมาคมการค้าและเป็นต้นแบบสมาคมการค้าที่ดีซึ่งในปีนี้ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้เข้าร่วมประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2559 และผลการตัดสินปรากฏว่า สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้รับรางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม ประจำปี 2559 ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดสำหรับสมาคมการค้าที่มีความเป็นเลิศในทุกด้าน...
- Advertorial -