Tag: สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ แสดงจุดยืน หนุนการดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องของฝ่ายบริหารจุฬาฯ กรณีเกิดความไม่เรียบร้อยในพิธีถวายสัตย์ [PR]

นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า จากเหตุการณ์ความไม่เรียบร้อยในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนของนิสิตชั้นปีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ และคณะกรรมการส่งเสริมวินัยนิสิตได้ดำเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบที่มีใช้บังคับอยู่แล้ว และได้พิจารณาลงโทษทางวินัยนิสิตด้วยการตัดคะแนนตามหลักเกณฑ์ จนเป็นผลทำให้นิสิตดังกล่าวบางคนที่มีสถานะเป็นสมาชิกสภานิสิต ขาดคุณสมบัติจนพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกสภานิสิตนั้นสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ โดยกรรมการอำนวยการ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนของนิสิตเก่าทุกคณะ ทุกภูมิภาค ได้รับทราบข้อเท็จจริงและเห็นว่าเป็นการดำเนินการที่รอบคอบ เป็นธรรม และเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย จึงขอแสดงจุดยืนสนับสนุนการดำเนินการของฝ่ายบริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      ...

เปิดแล้ว JUMC WOW ปี 4 สัมมนาของคนรุ่นใหม่ ค้นหาแรงบันดาลใจ-เติมไฟธุรกิจ

สมาคมนิสิตเก่า เอ็มบีเอ  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เชิญชวนผู้บริหารและนักธุรกิจรุ่นใหม่ อายุไม่เกิน 35 ปี ที่สนใจหาแรงบันดาลใจและไอเดียต่อยอดในการทำธุรกิจ ร่วมสมัครเรียนโครงการ JUMC WoW 4 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Sharing and Networking Lead to the Future”หลังประสบความสำเร็จมาแล้ว 3 รุ่น โดย...
- Advertorial -