Tag: สมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ในพระอุปถัมภ์ฯ

สมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาวิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จัดประชุมสามัญประจำปี 2562 [PR]

กอบลาภ โปษะกฤษณะ นายกสมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาวิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี 2562 โดยมี นายประดาบ พิบูลสงคราม และ นายนพปฏล คุณวิบูลย์ กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคมฯ ร่วมประชุม ณ ห้องแคเวิร์น  โรงแรมตวันนา สุรวงศ์ ที่ผ่านมา

สมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาวิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จัดประชุมสามัญประจำปี 2562 [PR]

กอบลาภ โปษะกฤษณะ นายกสมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาวิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี 2562 โดยมี นายประดาบ พิบูลสงคราม และ นายนพปฏล คุณวิบูลย์ กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคมฯ ร่วมประชุม ณ ห้องแคเวิร์น  โรงแรมตวันนา สุรวงศ์ ที่ผ่านมา 

สมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ฯ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 72 ของการก่อตั้งสมาคม จัดทำบุญครบรอบ10 ปี การสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ [PR]

กอบลาภ โปษะกฤษณะ นายกสมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จัดงานทำบุญครบรอบ 10 ปี การสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และก้าวเข้าสู่ปีที่ 72 ของการก่อตั้งสมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ฯ ได้จัดบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์อุปถัมภ์ของสมาคมฯ ณ วัดชนะสงคราม และในช่วงบ่ายได้สักการะพระอัฐิที่อนุสรณ์สถานรังษีวัฒนาสุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธิดา บุญธรรม พร้อมคณะกรรมการสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสฯ และ อาจารย์ เกริกบุระ...