Tag: สมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย

ผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายใต้ TABBA ร่วมกับผู้ค้าแอลกอฮอล์ออนไลน์ ประกาศใช้มาตรฐานการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ [PR]

สมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย (TABBA) และผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออนไลน์ ประกาศความร่วมมือในการใช้ ‘มาตรฐานการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์’ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best-Practice) สำหรับผู้ค้าออนไลน์ โดยการนำมาตรฐานดังกล่าวมาใช้นั้น สมาคมฯ ได้เรียกร้องให้ภาครัฐพิจารณายกเลิกการห้ามจำหน่ายแอลกอฮอล์ผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 7 ธันวาคม 2563 โดย TABBA ชี้ว่า นอกจากการห้ามจำหน่ายแอลกอฮอล์ผ่านช่องทางออนไลน์อย่างสิ้นเชิงจะไม่สามารถป้องกันการดื่มก่อนวัยอันควร ส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจไทย (ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากโรคระบาดอยู่แล้ว) แต่ยังขัดกับเป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องการจะส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและการเว้นระยะห่างทางสังคมอีกด้วย ดังนั้น ทางสมาคมฯ จึงได้จัดทำมาตรฐานดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นแนวทางกำกับควบคุมภาคธุรกิจโดยภาคธุรกิจเอง...

TABBA ชี้กฎหมายขายสุราออนไลน์-ทำผู้ผลิตรายย่อยอ่วม วอนรัฐเร่งแก้ไขก่อนไปต่อไม่ไหว

ปี 2563 เป็นอีกปีที่ยากและแสนจะท้าทายมากที่สุดครั้งหนึ่งสำหรับธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉพาะคราฟท์เบียร์และผู้ผลิตรายเล็กรายน้อย เพราะนอกจากสภาพเศรษฐกิจจะซบเซาแล้ว ยังต้องเผชิญกับวิกฤติโควิด-19 ที่ทำให้ร้านอาหาร สถานบันเทิงต้องปิดให้บริการ และห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แถมล่าสุดยังต้องมาเจอกับประกาศ ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านทางออนไลน์ และมาตรา 32 ซึ่งเป็นเสมือนกับการ “ตัดลมหายใจ” เพราะหลายประเด็นยังคลุมเครือว่าสิ่งใดทำได้ สิ่งใดทำไม่ได้ ทั้งยังไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เมื่อเป็นเช่นนี้ สมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย (TABBA) จึงเรียกร้องให้รัฐทบทวนและแก้ไขในประเด็นที่ไม่ชัดเจน ก่อนผู้ประกอบการเบียร์รายย่อยจะไปต่อไม่ไหวถ้าไม่มีช่องทางออนไลน์ เท่ากับเอาออกซิเจนที่เหลืออยู่ออกแม้ว่าสัดส่วนของช่องทางออนไลน์จะมีไม่มากเมื่อเทียบกับช่องทางดั้งเดิมอย่างศูนย์การค้า โมเดิร์นเทรด...
- Advertorial -